Nộp Đơn Xin Đổi Visa

Sau khi được cấp I-20 bạn phải nộp đơn cho Sở di trú để xin chuyển đổi visa hiện tại của bạn sang visa du học F1. Thời gian chờ đợi để được cứu xét trung bình từ 3 – 5 tháng. Trong thời gian chờ đợi để được cứu xét hồ sơ xin chuyển đổi visa hiện tại qua visa du học, nếu visa hiện tại của bạn là visa du lịch, bạn không được phép nhập học cho đến khi có giấy chấp thuận của Sở di trú. Nếu bạn ở trong tình trạng của những visa khác, bạn có thể nhập học ngay lập tức hoặc bạn cũng có thể chờ đợi đến khi có giấy chấp thuận của Sở di trú rồi mới nhập học.

•    Phí đóng cho Sở Di Trú: $290
•    Phí An Ninh Mạng (Hệ Thống Thông Tin Quản Lý Sinh Viên):$200

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN MIỄN PHÍ XIN VUI LÒNG LIÊN HỆ:
Văn Phòng Quốc Tịch Mỹ USA
10131 Westminster Ave, Suite 201, Garden Grove, CA.
92843 Lầu 2 chợ Sài Gòn Supermarket (Góc Westminster / Brookhurst)
Phone: (714) 963-2587 .
Email: QuocTichMyUSA@yahoo.com

Bạn đặt câu hỏi

Tên của Bạn (bắt buộc)

Email (bắt buộc)

Đính kèm file

Nội dung