Thành Lập Công Ty

Nếu quý vị muốn thành lập chi nhánh hoặc công ty con ở Mỹ, điều trước tiên quý vị phải nộp đơn xin thành lập công ty tới văn phòng bộ ngoại giao của tiểu bang. Công ty chúng tôi có thể giúp quý vị chuẩn bị và nộp hồ sơ để xin điều lệ này. Chúng tôi cũng có thể giúp quý vị hoàn thành thủ tục thành lập công ty mới. Vui lòng liên lạc với công ty chúng tôi để biết thêm thông tin chi tiết.

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN MIỄN PHÍ XIN VUI LÒNG LIÊN HỆ:
Văn Phòng Quốc Tịch Mỹ USA
10131 Westminster Ave, Suite 201, Garden Grove, CA.
92843 Lầu 2 chợ Sài Gòn Supermarket (Góc Westminster / Brookhurst)
Phone: (714) 963-2587 .
Email: QuocTichMyUSA@yahoo.com

Bạn đặt câu hỏi

Tên của Bạn (bắt buộc)

Email (bắt buộc)

Đính kèm file

Nội dung