Visa L1 ( mở chi nhánh )

THÀNH LẬP CÔNG TY
Nếu quý vị muốn thành lập chi nhánh hoặc công ty con ở Mỹ, điều trước tiên quý vị phải nộp đơn xin thành lập công ty tới văn phòng bộ ngoại giao của tiểu bang. Công ty chúng tôi có thể giúp quý vị chuẩn bị và nộp hồ sơ để xin điều lệ này. Chúng tôi cũng có thể giúp quý vị hoàn thành thủ tục thành lập công ty mới. Vui lòng liên lạc với công ty chúng tôi để biết thêm thông tin chi tiết.

NỘP ĐƠN XIN VISA L1
Diện Visa không di dân L-1A cho phép một doanh nghiệp ở Mỹ đưa một nhân viên visa-l1-ditrumyđiều hành hay giám đốc từ một văn phòng công ty trực thuộc hay chi nhánh ở nước ngoài sang văn phòng ở Mỹ để làm việc. Loại Visa này cũng cho phép một công ty nước ngoài chưa có văn phòng trực thuộc ở Mỹ đưa nhà điều hành hay giám đốc đến Mỹ với mục đích thành lập công ty. Một trong những quyền lợi tốt nhất của loại hồ sơ này là sau 1 năm làm việc dùng visa L1, đương đơn có thể nộp đơn xin định cư dựa trên công việc đang làm.

Để có đủ điều kiện cho loại Visa L-1 theo diện này, doanh nghiệp phải:
– Có một mối quan hệ đủ điều kiện với công ty ở nước ngoài (công ty mẹ, chi nhánh, công ty con, liên kết, tập thể được xem xét như là một tổ chức đủ điều kiện)
– Đang hoặc sẽ kinh doanh như một doanh nghiệp ở Mỹ và ít nhất là ở một nước nào khác

Đối với người được tuyển dụng, điều kiện đủ cần phải:
– Đã làm việc cho công ty ở nước ngoài liên tục một năm và visa đến Mỹ phải có thời hạn trong vòng 3 năm.
– Nhập cảnh sang Mỹ để làm việc cho các dịch vụ trong khả năng điều hành hay quản lý chi nhánh có cùng doanh nghiệp hay tổ chức có đủ điều kiện.

Văn phòng chúng tôi sẽ giúp quý vị hoàn thành đơn xin bao gồm việc chuẩn bị và dịch tất cả các bằng chứng kinh doanh của quý vị. Chúng tôi sẽ theo dõi hồ sơ của quý vị để chắc chắn hồ sơ được chấp thuận trong khoảng thời gian xử lý của Sở Di Trú. Nếu Sở Di Trú yêu cầu thêm bất kỳ bằng chứng hay tài liệu gì, chúng tôi cũng sẽ giúp quý vị chuẩn bị một bộ hồ sơ hoàn chỉnh để đáp ứng yêu cầu của họ.

THỜI GIAN CHỜ ĐỢI:
Thời gian chờ đợi để hồ sơ xin visa L1 được Sở Di Trú chấp thuận tùy vào từng thời điểm khác nhau. Thường thì khoảng từ 1 – 2 tháng.

HỒ SƠ YÊU CẦU
Vui lòng liên lạc với văn phòng chúng tôi để biết thêm thông tin về những giấy tờ cần thiết.

Phí nộp cho Sở Di Trú: 825$

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN MIỄN PHÍ XIN VUI LÒNG LIÊN HỆ:
Văn Phòng Quốc Tịch Mỹ USA
10131 Westminster Ave, Suite 201, Garden Grove, CA.
92843 Lầu 2 chợ Sài Gòn Supermarket (Góc Westminster / Brookhurst)
Phone: (714) 963-2587 .
Email: QuocTichMyUSA@yahoo.com

Bạn đặt câu hỏi

Tên của Bạn (bắt buộc)

Email (bắt buộc)

Đính kèm file

Nội dung