Nộp Đơn Bảo Lãnh

Để nộp đơn xin bảo lãnh cho con dưới 21 tuổi chưa có gia đình hoặc  con trên 21 tuổi chưa có gia đình, thường trú nhân cần làm những thủ tục sau đây:

  • Nộp đơn xin bảo lãnh I-130
  • Copy thẻ xanh
  • Khai sinh của con ( để chứng minh mối quan hệ )
  • Giấy chứng nhận kết hôn giữa người bảo lãnh và người mẹ ( nếu có ) đối với trường hợp cha bảo lãnh.

Tất cả những giấy tờ trên trước khi nộp cho Sở Di Trú phải được dịch ra tiếng Anh và được chứng nhận bởi một công chứng viên có đủ thẩm quyền và có kiến thức về cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt. Bản dịch phải được ký và đóng dấu xác nhận là dịch đúng với bản gốc.

Sau khi nộp hồ sơ cho Sở di trú trong vòng  3-4 tuần Sở di trú sẽ cấp ra biên nhận để xác nhận Sở di trú đã nhận được hồ sơ và ngày ưu tiên sẽ tính từ ngày nhận được hồ sơ của Sở di trú và sau đó hồ sơ sẽ phải chờ theo lịch chiếu kháng (visa bulletin).

Lưu ý:
Đối với trường hợp thường trú nhân bảo lãnh con trên 21 tuổi chưa có gia đình, nếu trong thời gian bảo lãnh mà người con này có gia đình thì hồ sơ bảo lãnh sẽ bị hủy ngay lập tức.

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN MIỄN PHÍ XIN VUI LÒNG LIÊN HỆ:
Văn Phòng Quốc Tịch Mỹ USA
10131 Westminster Ave, Suite 201, Garden Grove, CA.
92843 Lầu 2 chợ Sài Gòn Supermarket (Góc Westminster / Brookhurst)
Phone: (714) 963-2587 .
Email: QuocTichMyUSA@yahoo.com

Bạn đặt câu hỏi

Tên của Bạn (bắt buộc)

Email (bắt buộc)

Đính kèm file

Nội dung