44x144 QTM (FILEminimizer)

Quân đội bắt đầu từ chối di dân

Quân đội bắt đầu từ chối di dân

 

Hành pháp Trump chấm dứt chương trình tưởng thưởng sự phục vụ quân đội được cấp chứng chỉ công dân Hoa Kỳ. Hàng chục người ghi danh gia nhập quân đội nhưng đã cho giải ngũ. Họ ở trong một chương trình có tên  gọi là :Sự lựa chọn quân đội quan trọng đối với lợi ích quốc gia” (tức chương trình Military Accessions Vital to the National Interest – gọi tắt là MAVNI). Tương tự, hợp đồng tuyển mộ nhập ngũ của hàng trăm di dân khác cũng bị hủy bỏ bất ngờ.

MAVNI là một chương trình được bắt đầu từ năm 2008, mở cánh cửa cho di dân đang ở Hoa Kỳ hợp pháp được ghi danh nhập ngũ (bao gồm các đương đơn của chương trình DACA, là chương trình được Tổng thống Obama lập ra nhằm tạm thời không trục xuất những người đến Hoa Kỳ bất hợp pháp khi họ còn thơ ấu). Để tưởng thưởng cho sự phục vụ này, họ được cứu xét nhanh chóng để trở thành công dân Hoa Kỳ. Lầu 5 Góc không cho biết có bao nhiêu di dân trong quân đội bị cho giải ngũ sớm. Những người ghi danh nhập ngũ nói rằng họ được cho giải ngũ nhưng không hề được biết chính xác lý do tại sao. Sự giới hạn người di dân trong quân đội rất phù hợp với chính sách chống người di dân của hành pháp Trump. Đối với di dân và những sắc dân thiểu số ở Hoa Kỳ, được phục vụ trong quân đội là con đường chắc chắn sẽ được nhập quốc tịch Hoa Kỳ và đây cũng là lý do chính xác mà Nhà Trắng quyết định để chấm dứt chương trình MAVNI.

Trở về năm 1870, Đạo Luật Quốc Tịch cho phép người da trắng và người Mỹ gốc Phi châu được trở thành công dân Mỹ, nhưng tình trạng này trước đây vẫn còn mập mờ đối với người ChâuÁ, người Mexico và một số người di dân gốc Trung Đông. Họ không có gốc Phi châu, nhưng họ có phải da trắng không? Chính phủ bấy giờ đã quyết định rằng người Châu Á không phải là da trắng,chính vì thế, di dân Châu Á không thể nhập quốc tịch Hoa kỳ. Trong năm 1882, di dân Trung Quốc bị ngưng lại,di dân Nhật cũng bị ngưng năm 1907 và những nướcChâuÁ khác cũng bị ngưng lại năm 1917. Tuy nhiên từ năm 1862, chính phủ Hoa Kỳ tăng nhanh việc quốc tịch hóa cho bất cứ ngoại kiều nào kể cả người ChâuÁ, nếu những người này đã sống ở Hoa Kỳ ít nhất 1 năm và đã từng chiến đấu trong quân đội Hoa Kỳ. Hoa Kỳ tham gia Thế Chiến Thứ Nhất đã mang theo hàng trăm ngàn di dân không có quốc tịch Mỹ vào quân đội. Trong tháng 12/1918, một chánh án quận liên bang nói rằng ông sẽ cho phép nhập tịch những binh lính gốc Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản vì họ đã sẵn sàng hy sinh tính mạng để phục vụ đất nước Hoa Kỳ. Vị chánh án này tiếp tục cấp chứng chỉ công dân Hoa Kỳ cho binh lính gốc ChâuÁ. Giữa năm 1918 và 1920, gần 250 ngàn binh lính được nhập tịch Hoa Kỳ.Tuy nhiên, vào năm 1925, Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ phán quyết rằng các cựu chiến binh không hợp lệ để trở thành công dân Mỹ nếu họ không phải là người da trắng hoặc không phải là người Mỹ gốc Phi,điều này có nghĩa là cựu chiến binh gốc Á Châu cần một tu chính của quốc hội Hoa Kỳ cho phép họ được nhập tịch Hoa Kỳ. Đến năm 1935, Hoa Kỳ sau cùng đã thay đổi luật và tán thành việc cấp quốc tịch Mỹ cho các cựu chiến binh và chỉ có cựu chiến binh mà thôi. Những di dân gốc Á Châu Á khác chỉ được hợp lệ xin nhập tịch sau Thế Chiến Thứ Hai. Ngay cả những người Mỹ bảo thủ đều tán đồng việc cấp chứng chỉ công dân cho những người đã phục vụ trong quân đội. Kể từ năm 2001, hơn 100.000 di dân đã được nhập tịch vì đã phục vụ trong quân đội, bao gồm 10.400 người thuộc chương trình MAVNI. Khi ông Trump được nghe về dịch vụ MAVNI cấp quy chế công dân cho hơn 10.000 di dân, kể cả nhiều người không phải là da trắng, thì ông phản ứng ngay lập tức,ông ra lệnh chấm dứt chương trình này, cũng là một trong những nỗ lực của ông muốn giới hạn di dân không phải là người da trắng.

Bạn đặt câu hỏi

Tên của Bạn (bắt buộc)

Email (bắt buộc)

Đính kèm file

Nội dung

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *