Trường hợp bị từ chối

Khi quý vị nộp đơn I-751 cho Sở di trú để xin thẻ xanh 10 năm và kèm theo những bằng chứng để chứng minh mối quan hệ là vợ chồng thật. Sở di trú sẽ xem xét, yêu cầu bổ túc hồ sơ và mời hai người đến phỏng vấn để đưa ra quyết định họ có tin mối quan hệ vợ chồng của hai người là thật sự hay không.

Nếu Sở Di Trú tin hôn nhân của truong-hop-bi-tu-choi-ditrumyquý vị là thật, Sở di trú sẽ chấp thuận và cấp thẻ xanh 10 năm. Còn nếu Sở Di Trú không tin mối quan hệ của quý vị là vợ chồng thật, họ sẽ đưa ra giấy từ chối. Trong giấy từ chối ghi rõ những lý do tại sao họ không tin mối quan hệ của quý vị là vợ chồng thật sự.

 

Trong trường hợp nếu hồ sơ của quý vị bị Sở Di Trú từ chối, quý vị sẽ có một cơ hội để đưa ra cho Sở Di Trú thấy những lý lẽ của họ là sai và bạn có quyền kháng cáo.

Xa hơn nữa, nếu hồ sơ vẫn bị từ chối. Sở Di trú có thể đưa quý vị ra tòa để trục xuất, tại tòa quý vị sẽ có 1 cơ hội để chứng minh với chánh án Di Trú biết đây là mối quan hệ vợ chồng thật sự chứ không phải giả mạo giống như Sở Di trú quyết định.

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN MIỄN PHÍ XIN VUI LÒNG LIÊN HỆ:
Văn Phòng Quốc Tịch Mỹ USA
10131 Westminster Ave, Suite 201, Garden Grove, CA.
92843 Lầu 2 chợ Sài Gòn Supermarket (Góc Westminster / Brookhurst)
Phone: (714) 963-2587 .
Email: QuocTichMyUSA@yahoo.com

Bạn đặt câu hỏi

Tên của Bạn (bắt buộc)

Email (bắt buộc)

Đính kèm file

Nội dung