133x90' (FILEminimizer)

Di dân dùng tiền chăm sóc sức khỏe ít hơn người Mỹ bản xứ

Di dân dùng tiền chăm sóc sức khỏe ít hơn người Mỹ bản xứ

 

52% dân chúng Hoa Kỳ tin rằng người di dân là gánh nặng tài chính đối với hệ thống chăm sóc sức khỏe tại Hoa Kỳ và 2/3 dân chúng Hoa Kỳ tin rằng di dân bất hợp pháp không thể hợp lệ nhận những dịch vụ xã hội của tiểu bang và của chính phủ địa phương.

Tuy nhiên, một nghiên cứu mới đây cho thấy di dân thực sự ít dùng những nguồn cung cấp y tế hơn những người không phải là di dân. Thực ra, di dân còn trợ cấp chăm sóc sức khỏe cho công dân Hoa Kỳ vì di dân trả những phí tổn bảo hiểm sức khỏe như người Hoa Kỳ nhưng lại sử dụng bảo hiểm của họ ít hơn người Mỹ sinh trưởng ở nước này. Bản nghiên cứu còn cho thấy những phí tổn chăm sóc sức khỏe tổng thể của di dân chỉ từ một nửa cho đến hai phần ba so với những người sinh trưởng ở Hoa Kỳ. Đặc biệt là việc chi phí sức khỏe cho di dân bất hợp pháp rất thấp:di dân chiếm 12% dân số Hoa Kỳ nhưng chỉ chiếm 8.6% tổng chi tiêu của y tế Hoa Kỳ. Tại sao di dân đang sử dụng các nguồn y tế ít hơn phần dân số Hoa Kỳ còn lại? Có nhiều sự hỗ trợ xã hội và gia đình hơn trong số những người nhập cư và điều này có thể góp phần cải thiện sức khỏe và giảm chi phí chăm sóc sức khỏe. Những người nhập cư gần đây khỏe mạnh hơn nhiều so với người Mỹ bản xứ, điều này mang lại lợi ích cho nền kinh tế chăm sóc sức khỏe của Hoa Kỳ. Các nhà nghiên cứu kết luận rằng những người nhập cư tạo thành một khu vực bảo hiểm có rủi ro thấp và chính vì thế họ đã trợ giúp các chương trình bảo hiểm tư và một vài bảo hiểm công cộng như Medicare chẳng hạn. Các công ty bảo hiểm sức khỏe thực sự tính tiền bảo hiểm sức khỏe cho khách hàng là di dân ít hơn vì họ khỏe mạnh hơn và không dùng bảo hiểm nhiều như người Mỹ bản xứ.

Dù những phí tổn y tế thấp hơn, các nhà chuyên môn nói rằng sự căng thẳng gây ra từ những chính sách di trú của ông Trump sẽ làm tăng các phí tổn y tế vì nó sẽ gây bất ổn về sức khỏe cho trẻ em di dân và gia đình.

Bạn đặt câu hỏi

Tên của Bạn (bắt buộc)

Email (bắt buộc)

Đính kèm file

Nội dung

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *