Đầu tư xin thẻ xanh

Eb-5 Visa Đầu Tư

Khái niệm:
Sở di trú và nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) là đơn vị quản lý chương trình Định cư theo diện đầu tư, hay còn gọi là “EB-5”, chương trình này được Quốc hội sáng lập vào năm 1990 nhằm thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế Hoa Kỳ thông qua tạo việc làm cho người lao động và thu hút nguồn vốn từ các nhà đầu tư nước ngoài. Chương trình thí điểm đầu tiên được thực hiện vào năm 1992 và được tái cho phép định kỳ kể từ đó. Một số lượng     visa EB-5 nhất định được trao cho các ứng viên đã đầu tư vào các khu vực khuyến khích đầu tư được chỉ định bởi USCIS dựa trên đề xuất phát triển kinh tế.

Tất cả các ứng viên theo  diện EB-5 phải đầu tư vào một doanh nghiệp thương mại mới, với các điều kiện dưới đây:

 • Doanh nghiệp được thành lập sau ngày 29/11/1990, hoặc
 • Doanh nghiệp được thành lập trước ngày 29/11/1990, nhưng:
 1. Doanh nghiệp đó phải được tái cấu trúc hoặc tái tổ chức thành 1 doanh nghiệp mới
 2. Doanh nghiệp được mở rộng và phát triển hơn, cụ thể khoản đầu tư phải làm tăng thêm 40%  vốn ròng hoặc số lượng người lao động hiện có.

Doanh nghiệp thương mại được định nghĩa là các doanh nghiệp đang thực hiện hoạt động kinh doanh nhằm mục đích tìm kiếm lợi nhuận 1 cách hợp pháp. Một số ví dụ doanh nghiệp tiêu biểu:

 • Công ty tư nhân
 • Công ty hợp danh ( Hữu hạn hoặc thông thường)
 • Công ty mẹ – con
 • Công ty liên doanh
 • Tập đoàn
 • Công ty liên hiệp hoặc các tổ chức khác, thuộc sở hữu đại chúng hoặc tư nhân

Định nghĩa này bao gồm các doanh nghiệp thương mại được cấu thành từ 1 công ty mẹ và các công ty con, trong đó mỗi công ty con đều là 1 doanh nghiệp hơp pháp và hoạt động vì mục đích sinh lợi.

Chú ý: Định nghĩa trên không bao gồm các hoạt động phi thương mại.

Yêu cầu công việc tạo ra

 • Trong vòng 2 năm cần tạo ra và duy trì ít nhất 10 công việc toàn thời gian cho người lao động Hoa Kỳ hoặc theo 1 hoàn cảnh nhất định, giữ nguyên các công việc đó trong một thời gian hợp lý, sau thời hạn 2 năm. Làm được điều này, nhà đầu tư sẽ trở thành thường trú nhân có điều kiện của Hoa Kỳ.
 • Tạo ra hoặc duy trì các việc làm trực tiếp hoặc gián tiếp:
 1. Việc làm trực tiếp:  là các công việc rõ ràng được tạo ra trong các doanh nghiệp thương mại nhờ nguồn vốn từ nhà đầu tư      diện EB-5
 2. Việc làm gián tiếp: là những công việc được tạo ra trong doanh nghiệp thương mại liên kết với 1 khu vực khuyến khích đầu tư nhờ nguồn vốn từ nhà đầu tư diện EB-5. Có thể đánh giá mức độ hiệu quả của một nhà đầu tư nước ngoài thông qua lượng công việc gián tiếp khi họ đầu tư thông qua 1 khu vực khuyến khích đầu tư.

Lưu ý: Chỉ ghi nhận các công việc được duy trì nhờ các nhà đầu tư trong trường hợp doanh nghiệp đang gặp khó khăn.

Doanh nghiệp đang gặp khó khăn: là doanh nghiệp đã tồn tại ít nhất 2 năm và thực tế đã chịu lỗ trong suốt 12 đến 24 tháng trước ngày ưu tiên trên đơn I-526 của nhà đầu tư. Khoản lỗ tại thời điểm đó phải chiếm ít nhất 20% giá trị ròng của doanh nghiệp trước khi thua lỗ. Để xác định tuổi của doanh nghiệp đang khó khăn có đủ 2 năm không, thời gian làm việc của người kế nhiệm được xem là tương đương với thời gian tồn tại của doanh nghiệp mà họ tiếp quản.

Lao động hợp pháp: Là công dân Hoa Kỳ, thường trú nhân hoặc những đối tượng khác được cấp phép làm việc ở Hoa Kỳ, ví dụ như người có thẻ xanh điều kiện, dân tị nạn, người được đình chỉ trục xuất khỏi Hoa Kỳ. Định nghĩa trên không áp dụng cho nhà đầu tư và vợ chồng, con cái của họ hoặc ngoại kiều đang trong tình trạng không di dân (người đang có visa diện H-1B) hoặc những đối tượng không được cấp phép làm việc ở Hoa Kỳ.

Việc làm toàn thời gian: là 1 vị trí công việc trong doanh nghiệp thương mại, yêu cầu người lao động làm việc ít nhất 35 tiếng một tuần. Trong  “chương trình nhập cư theo diện đầu tư thí điểm”, khái niệm “việc làm toàn thời gian” cũng có nghĩa là việc làm toàn thời gian được tạo ra gián tiếp từ các khoản đầu tư liên kết với chương trình thí điểm.

Sắp xếp chia sẻ công việc: là hình thức 2 hoặc nhiều người lao động cùng chia sẻ 1 vị trí việc làm toàn thời gian để đảm bảo yêu cầu về thời gian của công việc. Đinh nghĩa này không bao gồm sự kết hợp giữa công việc bán thời gian hoặc toàn thời gian tương đương, mặc dù khi kết hợp lại, vẫn đạt yêu cầu về thời gian của công việc.  Vị trí đó phải đảm bảo tính toàn thời gian, lâu dài và liên tục. Việc chia sẻ công việc của 2 người lao động       diễn ra liên tục, và phải cùng chia sẻ những lợi ích liên quan đến công việc như tiền hoa hồng hay bảo hiểm thất nghiệp được chi trả bởi người sử dụng lao động.

Yêu cầu về vốn:
Vốn ở đây là tiền mặt, trang thiết bị, hàng hóa tồn kho, tài sản hữu hình, các khoản tương đương tiền, các khoản nợ được đảm bảo bằng tài sản của doanh nghiệp nước ngoài, miễn là doanh nghiệp nước ngoài đó đảm bảo rằng tài sản của doanh nghiệp thương mại mới ở Hoa Kỳ không dùng làm đảm bảo cho bất kỳ khoản nợ nào. Vốn đầu tư sẽ được định giá ngang với giá trị thị trường bằng đồng Đô la Mỹ. Các tài sản thâu tóm được, trực tiếp hoặc gián tiếp, thông qua các phương tiện bất hợp pháp ( như là các hành vi phạm tội) không được coi như vốn đầu tư theo phần 203 (b) (5) của Đạo luật.

Lưu ý: Vốn đầu tư không được dùng để cho vay.

Những yêu cầu tối thiểu về vốn đầu tư:

 • Yêu cầu chung, mức vốn tối thiểu là 1 triệu USD
 • Đối với khu vực tạo việc làm mục tiêu ( Khu vực có tỉ lệ thất nghiệp cao hoặc khu vực nông thôn) mức vốn yêu cầu tối thiểu là 500,000 USD

Khu vực tạo việc làm mục tiêu là vùng nông thôn hoặc vùng đang có tỉ lệ thât nghiệp ít nhất đạt 150% so với mức trung bình chung của cả nước tại thời điểm đầu tư.

Khu vực nông thôn là khu vực nằm ngoài trung tâm được thống kê dưới sự kiểm soát của Phòng Quản lý và ngân sách hoặc là những vùng nằm ngoài vùng biên của thành phố, thị trấn, có dân số từ 20,000 trở lên theo tổng điều tra dân số trong vòng 10 năm.

FCG có thể giúp quý vị lựa chọn các trung tâm khu vực thích hợp và hoàn tất quá trình đầu tư để đủ điều kiện xin visa EB5 này. Chúng tôi sẽ làm việc với trung tâm khu vực để hoàn thành giấy tờ cho việc thường trú. Chúng tôi sẽ theo dõi hồ sơ của quý vị cho đến khi hồ sơ xin thẻ xanh theo diện đầu tư  được chấp thuận trong khoảng thời gian Sở Di Trú xử lý hồ sơ. Nếu Sở Di Trú yêu cầu thêm bằng chứng hay tài liệu gì, chúng tôi cũng sẽ giúp quý vị chuẩn bị một bộ hồ sơ hoàn chỉnh để đáp ứng yêu cầu của họ.

Thời Gian Yêu Cầu

Thời gian chờ đợi cho hồ sơ xin thẻ xanh theo diện đầu tư (visa EB-5)   được Sở Di Trú chấp thuận tùy vào từng thời điểm khác nhau. Thường thì khoảng từ 6 – 12 tháng.

Giấy Tờ Cần Thiết

Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi để biết thêm thông tin về những giấy tờ cần thiết để hoàn tất thủ tục xin    visa EB5 cho quý khách.

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN MIỄN PHÍ XIN VUI LÒNG LIÊN HỆ:
Văn Phòng Quốc Tịch Mỹ USA
10131 Westminster Ave, Suite 201, Garden Grove, CA.
92843 Lầu 2 chợ Sài Gòn Supermarket (Góc Westminster / Brookhurst)
Phone: (714) 963-2587 .
Email: QuocTichMyUSA@yahoo.com

Bạn đặt câu hỏi

Tên của Bạn (bắt buộc)

Email (bắt buộc)

Đính kèm file

Nội dung