Dùng Người Đồng Bảo Trợ

Khi nào thì cần dùng người đồng bảo trợ tài chánh?

Đối với những trường hợp khi mở hồ sơ bảo lãnh mà mức thu nhập hoặc tài chánh không đủ để làm bảo trợ tài chánh cho thân nhân của mình thì họ có thể dùng người đồng bảo trợ tài chánh.

Người đồng bảo trợ tài chánh là người phải có đủ thu nhập hoặc tài sản để đứng ra làm bảo trợ tài chánh. Mức thu nhập của người đồng bảo trợ tài chánh cũng phải đáp ứng theo bảng hướng dẫn tài chánh di dân.

Dùng người đồng bảo trợNgười đồng bảo trợ tài chánh cũng cần phải điền mẫu đơn I-864 đồng thời người đồng bảo trợ tài chánh phải kèm theo các giấy tờ sau :

– 1 bản sao thuế thu nhập gần nhất
– 1 bản sao 3 cùi lương gần nhất hoặc giấy phép kinh doanh ( nếu làm chủ)
– 1 bản copy của thẻ xanh ( hoặc hộ chiếu hoặc bằng quốc tịch )

Nếu người đồng bảo trợ tài chánh ở chung địa chỉ với người bảo lãnh, mà là cha, mẹ, con cái, anh chị em của người bảo lãnh thì người đồng bảo trợ tài chánh này có thể cộng dồn thu nhập của mình với người bảo lãnh và điền mẫu đơn I-864A

Đối với mỗi hồ sơ bảo lãnh, thì người đồng bảo trợ tài chánh cho hồ sơ đó chỉ được giới hạn là 2 người làm đồng bảo trợ tài chánh mà thôi.

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN MIỄN PHÍ XIN VUI LÒNG LIÊN HỆ:
Văn Phòng Quốc Tịch Mỹ USA
10131 Westminster Ave, Suite 201, Garden Grove, CA.
92843 Lầu 2 chợ Sài Gòn Supermarket (Góc Westminster / Brookhurst)
Phone: (714) 963-2587 .
Email: QuocTichMyUSA@yahoo.com

Bạn đặt câu hỏi

Tên của Bạn (bắt buộc)

Email (bắt buộc)

Đính kèm file

Nội dung