Những trường hợp được miễn làm bảo trợ

Thông thường đối với tất cả hồ sơ bảo lãnh thì luôn cần phải có bộ Bảo Trợ Tài Chánh đi kèm. Nhưng bên cạnh đó thì chính phủ Mỹ cũng đưa ra một số trường hợp được miễn làm Bộ Bảo Trợ Tài Chánh.

Để được miễn làm Bảo Trợ Tài Chánh thì đương đơn phải thuộc 1 trong 4 trường hợp sau đây:
Con dưới 18 tuổi của công dân Mỹ. Đối với trường hợp này thì Quý Vị không cần phải ký đơn I-864 mà chỉ ký đơn I-864W mà không cần làm bộ Bảo Trợ Tài Chánh.
Quả phụ của công dân Mỹ muốn xin định cư thì không cần làm Bảo Trợ Tài Chánh. Trường hợp này đương đơn xin được tự bảo lãnh vì chồng đã qua đời.
Vợ con của công dân Mỹ hay thường trú nhân mà chính họ là nạn nhân của bạo hành trong gia đình.
Những người đã từng sống và làm việc tại Mỹ, đóng thuế trên 10 năm cho chính phủ Mỹ, thì những người này không cần làm bộ Bảo Trợ Tài Chánh.

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN MIỄN PHÍ XIN VUI LÒNG LIÊN HỆ:
Văn Phòng Quốc Tịch Mỹ USA
10131 Westminster Ave, Suite 201, Garden Grove, CA.
92843 Lầu 2 chợ Sài Gòn Supermarket (Góc Westminster / Brookhurst)
Phone: (714) 963-2587 .
Email: QuocTichMyUSA@yahoo.com

Bạn đặt câu hỏi

Tên của Bạn (bắt buộc)

Email (bắt buộc)

Đính kèm file

Nội dung