Khiếu nại hồ sơ bị từ chối

Nếu đơn bảo lãnh cho vợ/chồng quý vị bị Lãnh Sự Quán Mỹ tại Việt Nam từ chối, đơn bảo lãnh này sẽ bị trả về Sở Di Trú Mỹ. Sau khi Sở Di Trú Mỹ xem xét đơn bảo lãnh mà Lãnh Sứ Quán Mỹ tại Việt Nam trả về, họ sẽ gởi cho quý vị 1 lá thư cho phép quý vị có cơ hội để khiếu nại quyết định này của Lãnh Sứ Quán Mỹ ở Việt Nam.
thu-tuc-khieu-nai-ditrumy
Văn phòng chúng tôi có thể giúp quý vị chuẩn bị thư khiếu nại cùng với các tài liệu bổ sung để đáp lại thư yêu cầu của Sở Di Trú. Chúng tôi sẽ theo dõi hồ sơ của quý vị để chắc chắn rằng hồ sơ của quý vị sẽ được xem xét trong khung thời gian tiến hành của Sở Di Trú. Đồng thời nếu Sở Di Trú yêu cầu thêm bằng chứng, chúng tôi sẽ giúp quý vị chuẩn bị 1 bộ hồ sơ hoàn tất để nộp cho Sở Di Trú.

 

 
Hỏi/Đáp Khiếu nại hồ sơ bị từ chối

Khi hồ sơ của bạn bị trả về Sở Di Trú thì Sở Di Trú Mỹ sẽ xem xét đơn bảo lãnh mà Lãnh Sự Quán Mỹ tại Việt Nam trả về, họ sẽ gởi cho quý vị 1 lá thư cho phép quý vị có cơ hội để khiếu nại quyết định này của Lãnh Sứ Quán Mỹ ở Việt Nam. Bạn cần viết một lá thư khiếu nại trong đó phải giải thích và đáp ứng đầy đủ những thông tin mà Sở di trú yêu cầu kèm theo những bằng chứng cụ thể về mối quan hệ vợ chồng của bạn. Nếu bạn thấy khó khăn trong vấn đề khiếu nại với Sở di trú, văn phòng chúng tôi rất sẵn lòng giúp đỡ bạn hoàn tất toàn bộ thủ tục này một cách nhanh nhất và thuyết phục nhất với Sở Di Trú để vợ chồng bạn sớm được đoàn tụ.

Hỏi: Thời gian khiếu nại với Sở Di Trú mất bao lâu?
hoi-dap-ditrumy
Đáp: Kể từ lúc bạn gởi thư khiếu nại và cung cấp đầy đủ bằng chứng theo yêu cầu của Sở Di Trú thì khoảng từ 2 – 3 tháng sau bạn sẽ nhận được câu trả lời của Sở Di Trú, nếu Sở Di Trú tin vào mối quan hệ của vợ chồng bạn là thật thì họ sẽ cấp giấy tái chấp thuận và hồ sơ sẽ được chuyển qua NVC và bạn sẽ nhận được thư của Lãnh sự báo là hồ sơ của bạn đã được tái chấp thuận và chuyển về Việt Nam, bạn sẽ được lên lịch để phỏng vấn lại. Nếu Sở Di Trú không tin thì họ sẽ ra một thông báo là hồ sơ của bạn hủy bỏ sự chấp thuận và bạn có thể tiếp tục khiếu nại lên hội đồng kháng án di trú.

Hỏi: Có phải nộp thêm chi phí gì khi nộp hồ sơ khiếu nại ở sở di trú hay không?

Đáp: Đối với hồ sơ khiếu nại được Sở di trú chấp thuận thì bạn không cần phải đóng phí gì cả. Nếu hồ sơ khiếu nại được chuyển lên hội đồng kháng án di trú thì bạn cần đóng phí, mức phí là $110

Hỏi: Nếu sở di trú từ chối hồ sơ khiếu nại của chúng tôi thì tôi phải mở hồ sơ bảo lãnh lại hay sao?

Đáp: Nếu Sở di trú từ chối hồ sơ khiếu nại của bạn thì họ sẽ ra một thông báo là hồ sơ của bạn không được chấp thuận và bạn có thể tiếp tục khiếu nại lên hội đồng kháng án di trú.

Bạn có thể liên hệ với văn phòng chúng tôi để chúng tôi có thể giúp bạn hoàn tất những thủ tục này một cách nhanh nhất và hiệu quả nhất.

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN MIỄN PHÍ XIN VUI LÒNG LIÊN HỆ:
Văn Phòng Quốc Tịch Mỹ USA
10131 Westminster Ave, Suite 201, Garden Grove, CA.
92843 Lầu 2 chợ Sài Gòn Supermarket (Góc Westminster / Brookhurst)
Phone: (714) 963-2587 .
Email: QuocTichMyUSA@yahoo.com

Bạn đặt câu hỏi

Tên của Bạn (bắt buộc)

Email (bắt buộc)

Đính kèm file

Nội dung