Những trường hợp không được bảo lãnh

Những Trường Hợp Không Được Bảo Lãnh Theo Diện Kết Hôn
Đối với tất cả công dân Mỹ và thường trú nhân Mỹ đều được quyền mở hồ sơ bảo lãnh cho người thân của mình. Nhưng theo luật pháp Hoa Kỳ thì có một số trường hợp không được bảo lãnh vợ/ chồng và con cái đối với công dân Mỹ và thường trú nhân đang định cư tại Mỹ.

Sau đây là một một số trường hợp công dân Mỹ hay thường trú nhân không được phép bảo lãnh cho vợ/chồng của mình theo luật pháp của Hoa Kỳ.

  • Những  người đã từng làm hôn nhân giả:
Theo luật di trú Mỹ, tất cả công dân Mỹ hay thường trú nhân Mỹ mà đã từng tham gia vào việc làm kết hôn giả nhằm để đưa người vào Mỹ  bất hợp pháp có thể sẽ bị cấm bảo lãnh cho vợ chồng hoặc hôn thê hôn phu trong tương lai.
  • Những trường hợp có thể làm ảnh hưởng và nguy hiểm cho người được bảo lãnh như vợ / chồng và con cái của họ:
Nếu người bảo lãnh đã từng phạm tội hình sự và liên quan đến tội liên quan về tình dục trẻ em. Người bảo lãnh có thể bị cấm nộp đơn bảo lãnh cho vợ/chồng và con của họ, vì lý do an toàn cho khong-duoc-bao-lanh-dien-ket-hon-ditrumyvợ/chồng và con cái của người được bảo lãnh.
  • Thẻ xanh bảo lãnh vợ / chồng trong vòng 5 năm sau khi có thẻ xanh theo diện vợ /chồng:
Nếu người được bảo lãnh qua đến Mỹ có thẻ xanh theo diện vợ/chồng, rồi ly hôn với người đã bảo lãnh. Sau đó người ly hôn lại bảo lãnh cho người khác theo diện vợ/chồng trong vòng 5 năm, Luật di trú Mỹ sẽ cho rằng cuộc hôn nhân trước đó của người bảo lãnh là giả mạo và người bảo lãnh phải chứng minh rằng hôn nhân trước đó là hôn nhân thật sự. Nếu người bảo lãnh không chứng minh và đưa ra những bằng chứng thuyết phục, thì hồ sơ của người bảo lãnh sẽ bị từ chối.
ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN MIỄN PHÍ XIN VUI LÒNG LIÊN HỆ:
Văn Phòng Quốc Tịch Mỹ USA
10131 Westminster Ave, Suite 201, Garden Grove, CA.
92843 Lầu 2 chợ Sài Gòn Supermarket (Góc Westminster / Brookhurst)
Phone: (714) 963-2587 .
Email: QuocTichMyUSA@yahoo.com

Bạn đặt câu hỏi

Tên của Bạn (bắt buộc)

Email (bắt buộc)

Đính kèm file

Nội dung