Những trường hợp không được bảo lãnh

Tất cả công dân Mỹ đều được quyền mở hồ sơ bảo lãnh cho hôn thê/ hôn phu của mình. Nhưng theo luật di trú Mỹ, có một số trường hợp không được bảo lãnh hôn thê/ hôn phu và con cái đối với công dân Mỹ.

Sau đây là một một số trường hợp công dân Mỹ không được phép bảo lãnh cho hôn thê/ hôn phu của mình theo luật pháp của Hoa Kỳ.

  • Những  người đã từng làm hôn nhân giả: 

Theo luật di trú Mỹ, tất cả công dân Mỹ mà đã từng tham gia vào việc làm kết hôn giả nhằm để đưa người vào Mỹ  bất hợp pháp có thể sẽ bị cấm bảo lãnh cho hôn thê/ hôn phu trong tương lai.

Sở di trú sẽ làm những thủ tục như sau: Sau khi Sở di trú nhận được đơn bảo lãnh, Sở di trú sẽ xét hồ sơ và nếu Sở di trú phát hiện ra người bảo lãnh đã từng nộp đơn bảo lãnh cho một người khác trong quá khứ và đã bị cho là hôn nhân giả thì Sở di trú sẽ xem xét vô chi tiết của hồ sơ và có thể mời người bảo lãnh đến để phỏng vấn hoặc sẽ gửi thư yêu cầu bổ túc để tìm hiểu và xét rõ xem hôn nhân trước có phải là giả hay không. 

Nếu Sở di trú kết luận đó là hôn nhân giả họ sẽ quyết định hình phạt cấm không cho người bảo lãnh  được bảo lãnh một người nào khác. Tuy nhiên, việc cấm không cho công dân Mỹ bảo lãnh thân nhân của mình điều đó lại vi phạm vào quyền căn bản của một con người cho nên người bị cấm không cho bảo lãnh có quyền nộp đơn khiếu nại và sẽ có cơ hội để chứng minh cuộc hôn nhân trước của mình không phải là hôn nhân giả, việc chứng minh này bao gồm những bằng chứng hôn nhân của những lần trước như: thư từ, các bằng chứng liên lạc, điện thoại, email, con chung để chứng minh kết luận của Sở di trú là không đúng. Sau khi đã nộp đơn và đã được Sở di trú xem xét mà Sở di trú vẫn giữ nguyên quyết định như vậy thì người bảo lãnh  có quyền nộp đơn lên Hội đồng kháng án để xin được can thiệp và xin khiếu nại hồ sơ.

  • Những trường hợp có thể làm ảnh hưởng và nguy hiểm cho người được bảo lãnh:

Nếu người bảo lãnh đã từng phạm tội hình sự và liên quan đến tội liên quan về tình dục trẻ em. Người bảo lãnh có thể bị cấm nộp đơn bảo lãnh hôn thê/ hôn phu của họ, vì lý do an toàn cho hôn thê/ hôn phu của người được bảo lãnh.

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN MIỄN PHÍ XIN VUI LÒNG LIÊN HỆ:
Văn Phòng Quốc Tịch Mỹ USA
10131 Westminster Ave, Suite 201, Garden Grove, CA.
92843 Lầu 2 chợ Sài Gòn Supermarket (Góc Westminster / Brookhurst)
Phone: (714) 963-2587 .
Email: QuocTichMyUSA@yahoo.com

Bạn đặt câu hỏi

Tên của Bạn (bắt buộc)

Email (bắt buộc)

Đính kèm file

Nội dung