Giới hạn số lượng nộp hồ sơ bảo lãnh Fiance

Luật di trú Mỹ có một số giới hạn cho người nộp đơn bảo lãnh theo diện Fiance. Việc giới hạn trong hồ sơ bảo lãnh Fiance được giới hạn như sau:

  • Đối với một người là công dân Mỹ thì luật di trú Mỹ giới hạn trong suốt cuộc đời của họ, họ chỉ được Sở di trú chấp thuận hồ sơ bảo lãnh Fiance 2 lần mà thôi.
  • Trong vòng 2 năm qua, trước khi người bảo lãnh mở hồ sơ bảo lãnh thì phải chưa có hồ sơ bảo lãnh Fiance nào được Sở di trú chấp thuận.

Nếu người bảo lãnh Fiance rơi vào 1 trong 2 trường hợp trên thì người mở hồ sơ bảo lãnh Fiance phải nộp đơn để xin miễn bị giới hạn, và phải đưa ra lý do tại sao việc giới hạn này sẽ gây khó khăn cho họ.

Người bảo lãnh Fiance  phải đưa ra những bằng chứng cụ thể để chứng minh việc giới hạn trên sẽ gây ra khó khăn cho họ như: tài chánh, công việc, hoàn cảnh gia đình, sức khỏe v..v..

Nếu hồ sơ xin miễn bị giới hạn được Sở di trú chấp thuận, thì người mở hồ sơ bảo lãnh Fiance có thể nộp đơn bảo lãnh Fiance hơn những giới hạn vừa đã nói trên.

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN MIỄN PHÍ XIN VUI LÒNG LIÊN HỆ:
Văn Phòng Quốc Tịch Mỹ USA
10131 Westminster Ave, Suite 201, Garden Grove, CA.
92843 Lầu 2 chợ Sài Gòn Supermarket (Góc Westminster / Brookhurst)
Phone: (714) 963-2587 .
Email: QuocTichMyUSA@yahoo.com

Bạn đặt câu hỏi

Tên của Bạn (bắt buộc)

Email (bắt buộc)

Đính kèm file

Nội dung