Bảo Trợ Tài Chánh Cho Bảo Lãnh Hôn Thê/ Hôn Phu

Sau khi hồ sơ bảo lãnh hôn thê / hôn phu của quý vị được Sở Di Trú chấp thuận,bao-tro-tai-chanh-ditrumy hồ sơ sẽ được chuyển tới Trung Tâm Chiếu Kháng Quốc Gia (NVC). NVC sẽ cung cấp cho bạn số hồ sơ và gửi đơn bảo lãnh của quý vị cho Đại sứ quán Mỹ hoặc Lãnh sự quán nơi vị hôn thê /  hôn phu của bạn đang sống.

 

Khi Lãnh sự quán nhận được giấy tờ từ NVC, Lãnh sự quán sẽ gửi ra cho người được bảo lãnh 1 lá thư yêu cầu gởi những giấy tờ cần thiết cho Lãnh sự quán, sau khi hoàn tất giấy tờ cho Lãnh sự quán thì người được bảo lãnh phải đăng ký lịch phỏng vấn với Lãnh sự quán (đăng ký online).

 

Mỗi người bảo lãnh cho hôn thê / hôn phu của mình phải hoàn tất đơn bảo trợ tài chánh fiance và kèm theo giấy tờ thuế để chứng minh rằng người được bảo lãnh sẽ không trở thành gánh nặng của xã hội. Người bảo lãnh phải có thu nhập bằng hoặc cao hơn so với thu nhập yêu cầu trong bảng hướng dẫn nhập cư. Nếu như người bảo lãnh không đáp ứng được những yêu cầu trên, người bảo lãnh có thể tìm người đồng bảo trợ cho hôn thê / hôn phu của mình. Người đồng bảo trợ cũng phải đáp ứng được những yêu cầu theo hướng dẫn và cũng làm 1 bộ bảo trợ tài chánh fiance giống y chang người bảo lãnh.

 

Hồ sơ bảo trợ tài chánh fiance của người đồng bảo trợ bao gồm những giấy tờ sau:

 

  • Đơn I-134
  • Thuế của năm gần nhất và W2 (nếu có)
  • 2 cùi lương
  • Giấy tự chứng nhận việc làm hoặc giấy phép kinh doanh hoặc giấy chứng nhận việc làm từ chỗ làm.
  • Copy bằng quốc tịch hoặc thẻ xanh.

Hỏi / Đáp Bảo Trợ Tài Chánh Fiance

Hỏi: Tôi là người được bảo lãnh, tôi có cần gởi giấy tờ gì cho NVC hay không?

Đáp: Bạn không phải gởi bất cứ giấy tờ gì cho NVC. Sau khi hồ sơ bảo lãnh fiance của quý vị được Sở Di Trú chấp thuận, hồ sơ sẽ được chuyển tới Trung Tâm Chiếu Kháng Quốc Gia (NVC), lần lượt hồ sơ fiance của quý vị sẽ được chuyển tiếp đến Đại Sứ Quán Mỹ hoặc Lãnh Sự Quán nơi hôn phu/hôn thê của quý vị đang cư trú. Lãnh sự quán hoặc Đại Sứ Quán sẽ gởi thông báo cho vị hôn phu / hôn thê của quý vị để chuẩn bị tất cả các giấy tờ cần thiết cho cuộc phỏng vấn và sẽ xếp lịch phỏng vấn xin thị thực với vị hôn phu / hôn thê của quý vị.

Hỏi: Tôi cần phải ký vào form nào để bảo trợ tài chánh? Bộ bảo trợ tài chánh diện fiancé gồm những giấy tờ gì?

Đáp: Bạn cần ký vào form I-134. Bộ bảo trợ tài chánh gồm:
– Đối với người đi làm lãnh lương : form I-134, thuế thu nhập của năm gần nhất, w2, 2 cùi lương gần nhất.
– Đối với người kinh doanh: form I-134, thuế thu nhập của năm gần nhất, w2 (nếu có khai), giấy phép kinh doanh.
– Đối với người làm tự do: thuế thu nhập của năm gần nhất, giấy tự xác nhận việc làm.

Hỏi: Quy định mức thu nhập cho hồ sơ bảo lãnh fiancé là bao nhiêu?

Đáp: Tùy thuộc vào số người được bảo lãnh mà mức thu nhập được tính theo bảng tính thu nhập của Sở di trú. Nếu bạn chỉ có một mình và bảo lãnh hôn thê / hôn phu của bạn (không có con đi kèm) thì mức thu nhập tối thiểu khoảng $19,000/năm.

Hỏi: Tôi bảo lãnh hôn thê của tôi nhưng tôi không đủ tài chánh, tôi có thể tìm người đồng bảo trợ được không?

Đáp: Được, bạn có thể tìm người đồng bảo trợ với bạn.

Hỏi: Người đồng bảo trợ cho hồ sơ bảo lãnh fiancé có cần chứng minh mối quan hệ với người bảo trợ hay không?

Đáp: Không cần chứng minh mối quan hệ giữa người đồng bảo trợ và người bảo trợ chính.

Hỏi: Hồ sơ tài chính chỉ cần chứng minh 1 năm gần nhất hay tất cả các năm từ khi sang mỹ?

Đáp: Chỉ cần giấy thuế 1 năm gần nhất là đủ

Hỏi: Không có việc làm nhưng có tài sản thì có bảo lãnh cho hôn thê được không?

Đáp: Theo luật thì bạn vẫn có thể dùng tài sản của mình để làm bảo trợ tài chánh nhưng có được chấp thuận hay không thì tùy thuộc vào Lãnh sự quán. Thường những trường hợp này khó được Lãnh sự chấp nhận.

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN MIỄN PHÍ XIN VUI LÒNG LIÊN HỆ:
Văn Phòng Quốc Tịch Mỹ USA
10131 Westminster Ave, Suite 201, Garden Grove, CA.
92843 Lầu 2 chợ Sài Gòn Supermarket (Góc Westminster / Brookhurst)
Phone: (714) 963-2587 .
Email: QuocTichMyUSA@yahoo.com

Bạn đặt câu hỏi

Tên của Bạn (bắt buộc)

Email (bắt buộc)

Đính kèm file

Nội dung