Nộp Đơn Bảo Lãnh Cha Mẹ

Một công dân Mỹ từ 21 tuổi trở lên có thể bảo lãnh cho cha/ mẹ sang Mỹ định cư. Cha mẹ là quan hệ trực tiếp (immediate relative), Visa cho mối quan hệ này có hiệu lực ngay lập tức. Sau khi đơn bảo lãnh được chấp thuận, hồ sơ của quí vị sẽ được gửi đến Trung Tâm Chiếu Kháng Quốc Gia (NVC) để tiếp tục xét duyệt cho đến khi cha mẹ của quý vị được mời phỏng vấn tại Lãnh Sự Quán hay Đại Sứ Quán Hoa Kỳ nơi mà cha mẹ quý vị đang sống. Thủ tục nộp đơn như sau:

Giấy tờ và đơn từ cần thiết:

– Bản sao hộ chiếu, bằng quốc tịch hoặc khai sinh Hoa Kỳ
– Bản sao giấy hôn thú của cha mẹ (nếu đang bảo lãnh cho cha)
– Khai sinh của người bảo lãnh và người được bảo lãnh
– Giấy xác nhận đổi tên (nếu có)
– Mẫu đơn I-130
– Phí nộp hồ sơ bảo lãnh cho Sở Di Trú: 420$

Thời gian chờ đợi để hồ sơ bảo lãnh cha mẹ được Sở Di Trú chấp thuận phụ thuộc vào mỗi thời điểm. Thường thì khoảng 4 – 6 tháng.

Văn phòng chúng tôi sẽ giúp quý vị hoàn thành hồ sơ mà Sở Di Trú yêu cầu. Chúng tôi sẽ theo dõi hồ sơ của quý vị cho đến khi hồ sơ được chấp thuận trong khoảng thời gian Sở Di Trú cứu xét hồ sơ. Nếu Sở Di Trú yêu cầu thêm bằng chứng hay tài liệu gì, chúng tôi cũng sẽ giúp quý vị chuẩn bị những giấy tờ yêu cầu cần thiết để bổ sung. Văn phòng chúng tôi cũng sẽ thu thập tất cả giấy tờ cần thiết hay chữ ký của cha mẹ quý vị để hoàn thành bộ hồ sơ bảo lãnh một cách nhanh nhất.

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN MIỄN PHÍ XIN VUI LÒNG LIÊN HỆ:
Văn Phòng Quốc Tịch Mỹ USA
10131 Westminster Ave, Suite 201, Garden Grove, CA.
92843 Lầu 2 chợ Sài Gòn Supermarket (Góc Westminster / Brookhurst)
Phone: (714) 963-2587 .
Email: QuocTichMyUSA@yahoo.com

Bạn đặt câu hỏi

Tên của Bạn (bắt buộc)

Email (bắt buộc)

Đính kèm file

Nội dung